ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ YORK UNIVERSITY ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για Θερινό Σχολείο από το York University του Καναδά

Προς τους κ.κ. Προέδους και
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-    Φιλολογίας
-    Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
-    Ιστορίας και Αρχαιολογίας
-    Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Πανεπιστήμιο York, του Τορόντο, Καναδά, το Πανεπιστήμιο του York προσφέρει 10 (δέκα) υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, στο διάστημα από 21 έως 31 Ιουλίου, 2014.
Η υποτροφία καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα, την διαμονή, διατροφή, εκδρομές στο Τορόντο και έξοδα μετακίνησης (40$/εβδομάδα).
                
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως την Δευτέρα 16 Ιουνίου, 2014 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

Παρακαλούμε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας και για ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός σας.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ:+ 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Δευτέρα, 16 Ιούνιος, 2014 - 14:00
Σχετικά έγγραφα: 
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας