Ιταλία - Mediterranean University of Reggio Calabria

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Mediterranean University of Reggio Calabria

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και Μνημόνιο Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Ρέτζιο Καλάμπρια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιαν. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Κ. Κατσιφαράκης, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Φυσικής
Βιολογίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας και Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας. Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων και φοιτητών, εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι προαναφερόμενες δράσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Θα γίνεται προσπάθεια χρηματοδότησης των δράσεων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.

Στους ανταλλασσόμενους Καθηγητές και Λέκτορες θα διερευνάται η δυνατότητα παροχής δωρεάν στέγασης.

 

Ανανέωση συμφωνίας: