Γερμανία - TU University of Dortmund

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
TU University of Dortmund

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας 

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Ντόρτμουντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23 / 9 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Σεπτ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

 Καθ. κ. Χρ. Ελευθεριάδης, Τμ. Φυσικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας η οποία προέκυψε από παλιότερη Συμφωνία που ίσχυε την περίοδο 2015 - 2018.
Αφορά αμοιβαία ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών, εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι προαναφερόμενες δράσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Θα γίνει προσπάθεια χρηματοδότησης των δράσεων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.
Στα ανταλλασσόμενα μέλη ΔΕΠ θα διερευνάται η δυνατότητα παροχής δωρεάν στέγασης.
Οι ανταλλασόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: