Αλβανία - University of Tirana

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Πανεπιστήμιο Τιράνων

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Υπογραφή Παραρτήματος επέκτασης της Συμφωνίας σε όλα τα αντίστοιχα Τμήματα του Α.Π.Θ. 

Χώρα: 
Αλβανία
Πόλη: 
Τίρανα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29/5/1998
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούν. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Π. Αργυράκης - Τμήμα Φυσικής.

Αναπλ. Καθ, Ι. Κιοσέογλου - Τμήμα Φυσικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Ιατρικής
Τμήμα Φυσικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Μαθηματικών
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γεωλογίας
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Φιλοξενία 4 μελών ΔΕΠ για παραμονή 7 ημερών από Αλβανία και μετάβαση 2 μελών ΔΕΠ από Α.Π.Θ. για επίσης παραμονή εως 7 ημερών.
Επέκταση 2012: Ανταλλαγή ενός διδάσκοντα από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών για παραμονή από ένα (1) έως δύο (2) μήνες ετησίως.
Επέκταση Ιανουάριος 2015: Σε όλα τα Τμήματα που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: