Μέλη ΔΕΠ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αρκετών Συμφωνιών δίνεται η δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. να έρθουν σε επαφή με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την πραγματοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων και διαλέξεων που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης.
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προκηρύσσει κάθε χρόνο τις θέσεις στο πλαίσιο αυτών των Συμφωνιών.