Χάρτης

Παρατίθεται χάρτης όπου φαίνονται όλα τα πανεπιστήμια με τα οποία το Α.Π.Θ. έχει υπογράψει διεπιστημονικές συμφωνίες συνεργασίας:

https://maps.google.gr/maps/ms?msid=209482752152244474759.000488aa92903e...

 

View AUTh Inter-university Agreements for Academic cooperation in a larger map