Ιταλία - University of Brescia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Brescia

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μπρέσια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 2 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Φεβρ. 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ελπ. Κολοκυθά - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: