Τουρκία - Istanbul Aydin University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Istanbul Aydin University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23/4/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Νοέμβριος 2019
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

 Καθ. κ. Γ. Γάλλιος, Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικων
Οδοντιατρικής
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Θεάτρου
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο συνεργασίας

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων, προπτυχιακων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζετεαι ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Πανεπιστημίων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Οι ανταλλαγές φοιτητών θα υλοποιούνται εφόσον συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4009/11, όπως πτοποποιήθηκε και ισχύει με τους νόμους 4076/12 και 4115/13.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε