Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

25/01/2017 Υποτροφίες - International Summer School του Beihang University, Κίνας.
24/01/2017 Υποτροφίες - Harvard Summer Program στην Ελλάδα, Ιούλιος 2017.
20/01/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard
17/01/2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (17.2.2017)
17/01/2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (17.2.2017)
16/01/2017 Επιστημονική Συνεργασία ΑΠΘ με το Harvard University's Center for Hellenic Studies - Διάλεξη του Καθηγητή του Harvard, Gregory Nagy
04/01/2017 Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Beihang University, Κίνας. Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University.
14/12/2016 Πρόσκληση σε φοιτητές για συμμετοχή στο International Careers Festival, Rome, Italy
09/12/2016 Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ από το Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας
09/12/2016 Διάκριση 2 υποψηφίων διδακτόρων του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, κατά την συμμετοχή τους στο International Graduate Summer School in Aeronautics and Astronautics (IGSS) του Beihang University (12-21/7/2016).

Σελίδες