Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

16/01/2017 Επιστημονική Συνεργασία ΑΠΘ με το Harvard University's Center for Hellenic Studies - Διάλεξη του Καθηγητή του Harvard, Gregory Nagy
04/01/2017 Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Beihang University, Κίνας. Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University.
14/12/2016 Πρόσκληση σε φοιτητές για συμμετοχή στο International Careers Festival, Rome, Italy
09/12/2016 Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ από το Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας
09/12/2016 Διάκριση 2 υποψηφίων διδακτόρων του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, κατά την συμμετοχή τους στο International Graduate Summer School in Aeronautics and Astronautics (IGSS) του Beihang University (12-21/7/2016).
14/11/2016 Επίσημο promo video του ΑΠΘ
03/11/2016 Vulcanus Program in Japan 2017 - 2018
25/10/2016 Υποδοχή δασκάλας της Ελληνικής γλώσσας, απόφοιτης του ΑΠΘ από τον Δήμαρχο της Σαγκάης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Shanghai International Studies University της Κίνας.
12/10/2016 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | 3η Πρόσκληση για το Erasmus+ International Εξερχόμενο Προσωπικό (Διδασκαλία ή Επιμόρφωση) - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
10/10/2016 EUA Newsletter 16 - 2016

Σελίδες