Εισερχόμενοι - Υποτροφίες

Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μηνιαίων υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές από το εξωτερικό για την παρακολούθηση του εντατικού θερινού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (16 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο).