Πανεπιστήμια

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
στο πλαίσιο των συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων του εξωτερικού 
 
Συνολικά: (30)
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει υποτροφίες σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ξένων πανεπιστημίων στο πλαίσιο των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας για την παρακολούθηση καλοκαιρινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας κατά την περίοδο από 16 Αυγούστου  έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τα Πανεπιστήμια της χώρας προέλευσης, τα οποία θα ανακοινώνουν τους τελικούς υποψηφίους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, e-mail: internat-rel@auth.gr). Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει τα εμπλεκόμενα Πανεπιστήμια κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο για τις υποτροφίες που προσφέρονται.
 
Συγκεκριμένα τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι:
1. Yerevan State University, ΑΡΜΕΝΙΑ 
Δύο (2) υποτροφίες. 
Συντονιστής: International Relations Office, Anna Tayan, Naira Mnatsakanyan
tel: (+37410) 55 06 12
 
2. Sofia University St. Kliment Ohrdiski, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Τρεις (3) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση
Συντονιστής: Mr. Rumen Grigorov, International Relations Department
tel:(+359) 2 986 1597
Επιπλέον: Prof. Panayot Karagyozov, Director of the Summer Seminar in Bulgarian Language  for Foreigners
 
3. York University of Toronto, ΚΑΝΑΔΑΣ
Μία (1) υποτροφία
Συντονιστής: Education Abroad Office, International Affairs, Norma Speranza, and Coordinator for student mobility, Beth Alaksa
tel: (416) 736 5177
 
4. University Marc Bloch-Strasbourg II ΓΑΛΛΙΑ
Τρεις (3) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση
Συντονιστής:  Prof. Irene Tsamadou-Jacoberger, Directrice, Departement des  Etudes Neo-Helleniques,
tel:(388) 417394
 
5. University Leipzig, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μία (1) υποτροφία
Coordinators: Mrs Jane Moros, Akademisches Auslandsamt
tel: (341) 973 2032
Additional: Prof. Dr. Foteini Kolovou, Institut fur Klassische Philologie &
Komparistik, Abt. Byzantinische & Neugriechische Philologie
tel:(341) 973 7702
 
6. Trinity College Dublin, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Μία (1) υποτροφία
Συντονιστής: Dr. Christine Morris, School of Classics
 
7. Adam Mickiewicz University, Poznan, ΠΟΛΩΝΙΑ 
Δύο (2) υποτροφίες
Συντονιστής: International Relations Office, Malgorzata Frackiewicz, Monica Szymaniak
 
8. Iasi University Alexandr Ioan Cuza, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τρεις (3) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση
Συντονιστής: Mrs. Ionela Cobanescu, Department of International Relations
tel: (232) 201021-2, 201112
E-mail: ionelac@uaic.ro 
 
9. University of Belgrade, ΣΕΡΒΙΑ
Πέντε (5) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση Coordinator: Mr. Vojkan Stojicic,
Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za neohelenske studjie
tel: (381) 64283 10 60
 
10. University of Arts in Belgrade, ΣΕΡΒΙΑ 
Τρεις (3) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση
Συντονιστής: International Relations
tel: (+381)112626 994
 
11. Ιvan Franko National University of Lviv, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Δύο (2) υποτροφίες
Συντονιστής: Prof. Lina Hlushchenko, Greek Language Center “Arsenios of Elassona”
 
12. Mechnikov State University of Odessa, ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Δύο (2) υποτροφίες σε αμοιβαία βάση
Συντονιστής: Prof. Nanouska Podkovirov, Modern Greek Studies Centre
tel:+380 482 630703
 
13. Crimean Federal V. I. Vernadskiy University, ΡΩΣΙΑ
Δύο (2) υποτροφίες
Συντονιστής: Assoc. Prof. Eduard Sh. Isayev, Dept. of Greek Philology
tel:(+38)0652 253084
 
14. Donetsk National University, ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Δύο (2) υποτροφίες
Συντονιστής: Dr. D.V. Kaliuscenko, Dean of the Faculty of Foreign Languages
 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
Τηλ.: +30 2310 996742
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   
Κτίριο Διοίκησης, 
541 24, Θεσσαλονίκη