Ισραήλ - Ben - Gurion University of the Negev

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ben - Gurion University of the Negev

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ισραήλ
Πόλη: 
Μπιρσιβά
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9 / 11 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάρτ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Κλεονίκη Αξαρλή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επίκ. Καθ. κ. Κ. Σακαντάμης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωλογίας
Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής)
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Πληροφορικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονίας
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων και φοιτητών για διαλέξεις, σπουδές, έρευνα και εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι προαναφερόμενες δράσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Θα διερευνάται η δυνατότητα χρηματοδότησής τους και από άλλους φορείς.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: