Διήμερο Συμπόσιο μεταξύ του Α.Π.Θ. και του York University του Καναδά στις 6-7.12.2014