Ισραήλ - University of Haifa

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Haifa

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ισραήλ
Πόλη: 
Χάιφα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/12/2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Δεκέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2017
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Ελπ. Κολοκυθά, Τμ. Πολιοτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας (Τομέας Γεωγραφίας)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Υποχρεώσεις: 

Το εν λόγω Μνημόνιο θα περιλαμβάνει τόσο ανταλλαγές επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού όσο και υποβολή ερευνητικών προτάσεων, οργάνωσης συνεδρίων και επιβλέψεων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Η υλοποίηση: α) των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση – μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων – ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς τους πόρους και β) των επιβλέψεων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009 / 11, 3685 / 08, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν, κ.α.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε