Ρωσία - Peoples' Friendship University of Russia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Peoples' Friendship University of Russia

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 4 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 2020
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Κωβαίος, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Ψυχολογίας
Βιολογίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει την οργάνωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, μετά από έγκριση των δύο συμβαλλόμενων Πανεπιστημίων, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους αυτών ή άλλων πηγών χρηματοδότησης και η οργάνωση ΠΜΣ εφόσον συνάδουν οι διατάξεις των νόμων 3685/08 και 4009/11, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: