Ρωσία - Peoples' Friendship University of Russia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Peoples' Friendship University of Russia

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 4 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιαν. 2021 - Ιαν. 2026
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Κωβαίος, Τμήμα Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει την οργάνωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, μετά από έγκριση των δύο συμβαλλόμενων Πανεπιστημίων, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους αυτών ή άλλων πηγών χρηματοδότησης και η οργάνωση ΠΜΣ εφόσον συνάδουν οι διατάξεις των νόμων 3685/08 και 4009/11, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: