Επίσκεψη της Γεν. Προξένου της Αλβανίας κυρίας Pavlina Ylli στο ΑΠΘ στις 16.6.2015

Στις  16. 6. 2015 η Γενική Πρόξενος της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Pavlina Ylli επισκέφτηκε το ΑΠΘ και συναντήθηκε με τον Πρύτανη Καθ. κ. Π. Μήτκα και τις κυρίες Αναπληρωτή Πρύτανη.