ΑΠΘ: Άνοιγμα στην Κίνα

Άνοιγμα στην Κίνα κάνει το ΑΠΘ, προωθώντας συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Ήδη, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με επτά κορυφαία Πανεπιστήμια της Κίνας κι έχουν δρομολογηθεί η ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΑΠΘ για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού πολιτισμού, καθώς και η λειτουργία θερινού σχολείου για Κινέζους φοιτητές στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιακής κατασκήνωσης στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.

Συννημμένα: