Κίνα - Beihang University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beihang University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3 / 9 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Σεπτ. 2015 - Σεπτ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ε. Παπαδημητρίου – Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Πληροφορικής
Μαθηματικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Χημείας
Πολιτικών Επιστημών
Φυσικής
Βιολογίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών με σκοπό την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και συνεργασίας.

-Ειδική Συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών (2020 - Σεπτέμβριος 2025): προβλέπει ανταλλαγή 2 φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) για παραμονή έως ενός ακαδημαικού έτους έκαστος, με απαλλαγή διδάκτρων, χωρίς άλλη οικονομική δέσμευση εκ μέρους των συμβαλλόμενων Πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών των μελών ΔΕΠ θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.