Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του ΑΠΘ και Ρωσικού Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών στις 22.4.2015