Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τo περιοδικό Quishi Journal της Κίνας στις 26.6.2015