Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών του Πεκίνου στις 11.9.2015