Ιστοσελίδα του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Shanghai International Studies της Κίνας

Στην παρακάτω ιστοσελίδα του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Shanghai International Studies της Κίνας, μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, του τμήματος Ελληνικών Σπουδών καθώς και άρθρα για τον κινέζικο πολιτισμό.

http://el.shisu.edu.cn/