Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA), China, 23.11.2015