Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το China Scholarship Council στις 27.10.2015