Επίσημη υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Shanghai Finance University της Κίνας στις 30.10.2015