Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Beijing Institute of Education της Κίνας στις 19.11.2015