Ιράν - Allameh Tabataba'i University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Allameh Tabataba'i University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιράν
Πόλη: 
Τεχεράνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 10 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβρ. 2015 - Οκτώβρ. 2019
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Α. Ζιάκα - Τμήμα Θεολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Ψυχολογίας
Πληροφορικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Θεολογίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποίηθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε