Αυστραλία - The University of Adelaide

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of Adelaide
Χώρα: 
Αυστραλία
Πόλη: 
Αδελαίδα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20 / 10 / 1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβρ.1994 - Mάρτ. 2003
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε