Γεωργία - Shota Rustaveli State University of Batumi

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Shota Rustaveli State University of Batumi
Χώρα: 
Γεωργία
Πόλη: 
Βατούμ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 9 / 2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Σεπτ 2000 - Σεπτ. 2009
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε