Σερβία - University of Nis

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Nis
Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Νις
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18 / 3 / 1996
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάρτ 1996 - Δεκ. 2001
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε