Ιταλία - Universita Degli Studi Di Bologna "MEDITERRANEUM"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universita Degli Studi Di Bologna "MEDITERRANEUM"
Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μπολώνια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
31 / 8 / 1995
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αύγουστ. 1995 - Αύγουστ. 2002
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε