Ιταλία - University of Florence

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Florence
Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Φλωρεντία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10 / 12 / 1999
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Δεκ. 1999 - Δεκ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε