Ιταλία - University of Sapienza

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Sapienza
Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Ρώμη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
24 / 6 / 2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιούνιος 2002 - Ιούνιος 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε