Συμβούλιο της Ευρώπης- Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για μελετητές στο EURAC Federal Scholar in Residence Program 2014

Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε Καθηγητές, Λέκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, να πραγματοποιήσουν έρευνα 3 εβδομάδων στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία στο Bolzano (Ν. Τυρόλο-Ιταλία) τον Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του Διεθνούς Χειμερινού Σχολείου για την Ομοσπονδία και την Διακυβέρνηση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.eurac.edu/federalscholar .

Φορέας: 
EURAC
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Πέμπτη, 25 Απρίλιος, 2013 - 15:00
Σχετικά έγγραφα: 
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό