Ιταλία - Universita Degli Studi di Genova

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universita Degli Studi di Genova
Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Γένοβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 5 / 2001
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάιος 2001 - Δεκ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε