Πολωνία - Nicholas Copernicus University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Nicholas Copernicus University
Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Τορούν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 2 / 2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Φεβρ. 2000 – Δεκ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε