Ρωσία - Ivanovski Institute of Virology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ivanovski Institute of Virology
Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25 / 4 / 1991
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλ. 1991 - Αόριστη λήξη
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε