Σλοβακία - Presovska Universita v Presov

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Presovska Universita v Presov
Χώρα: 
Σλοβακία
Πόλη: 
Πρέσοβ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
24 / 5 / 2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάιος 2000 - Δεκ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε