Βουλγαρία - University of Forestry

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Forestry
Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 3 / 2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάρτιος 2002 - Ιούλιος 2008
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε