Βουλγαρία - South - West University "Neofit Rilski"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
South - West University "Neofit Rilski"
Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Μπλαγκόεβγκραντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 10 / 2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβρ. 2002 - Οκτώβρ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε