Αρμενία - Yerevan State University of Architecture and Construction

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Yerevan State University of Architecture and Construction
Χώρα: 
Αρμενία
Πόλη: 
Ερεβάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11 / 7 / 2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιούλιος 2002 - Δεκ.2005
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε