Πολωνία - AGH University of Science and Technology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
AGH University of Science and Technology
Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Κρακοβία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
7 / 1 / 2005
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιαν. 2005 - Φεβρ. 2011
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε