Ηνωμένο Βασίλειο - University of Wales

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Wales
Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Σουόνσι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26 / 1 / 2006
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιαν. 2006 - Ιαν. 2009
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε