Η.Π.Α - University of Arizona

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Arizona
Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Τάκσον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
24 / 10 / 2006
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβρ. 2006 - Οκτώβρ. 2008
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε