Ηνωμένο Βασίλειο - University of Cambridge

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Cambridge
Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Κέιμπριτζ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Απρίλιος 1989
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλ. 1989 - 1999
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε