Καναδάς - University of Montreal

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Montreal
Χώρα: 
Καναδάς
Πόλη: 
Μόντρεαλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Απρίλιος 1992
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλιος 1992 - 1999
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε