Αίγυπτος - Suez Canal University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Suez Canal University
Χώρα: 
Αίγυπτος
Πόλη: 
Ισμαιλία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Ιαν. 1997
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιαν. 1997 - 2000
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε