Βουλγαρία - Stara Zagora Thracian University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Stara Zagora Thracian University
Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Στάρα Ζαγόρα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Απρίλιος 1993
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλιος 1993 - 1999
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε