Γεωργία - Tbilisi State Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Tbilisi State Medical University
Χώρα: 
Γεωργία
Πόλη: 
Τυφλίδα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Ιούλιος 1995
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιούλιος 1995 - 1998
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε